XXII Mini Maraton Romana 2012

Zdjęcia z XXII Ogólnopolskiego Festynu Rekreacyjno – Sportowo – Biegowego / Lato Chrzańskie 2012 z Europejczykiem
znajdują się na stronach:

http://chrzan.note.pl/europejczyk/fotki/imprezy_2012/minimaraton_2012/XXII_Mini_Maraton_Romana_01.html

http://www.magfab.pl/fsrbwchrzanie/ 

Reklamy