Kaplica św. Brata Alberta

W latach 1984 – 1991 wybudowano w Chrzanie kaplicę św. Brata Alberta wg projektu Stanisława Bogackiego (architekt z Poznania.) Starania o budowę rozpoczął ks. Eugeniusz Grodzki. Plan budowy przejął ks. proboszcz Michał Mietliński. W pierwszych zamierzeniach miała powstać salka katechetyczna. Aktywne zaangażowanie mieszkańców umożliwiło powstanie kaplicy. Formalności związane z przydziałem placu budowlanego i pozwolenia na budowę trwały niemal 5 lat (od roku 1979).

Kaplica pw. św. Brata Alberta w Chrzanie została poświęcona w dniu 12. grudnia 1991 roku. Aktu poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja ks. Biskup Stanisław Napierała w asyście wielu zaproszonych księży. Od samego początku kaplica jest dumą mieszkańców wsi. Dbają o jej wystrój wewnętrzny. Co tydzień kilka rodzin z tzw. kolejki sprząta kaplicę a jedna z osób dba o zieleń i piękno na zewnątrz.

Przy kaplicy znajduje się dzwonnica z dzwonem przekazanym przez holenderską parafię Kerkbestuur (gmina Nymegen), z napisem po flamandzku: „Niech głos Boga brzmi znowu w Twoim sercu.”
W 2002 roku kaplicę otynkowno i pomalowano kaplicę wewnątrz.
W 2006 r. zawieszono w kaplicy figurę Chrystusa Ukrzyżowanego i ukończono nowe opłotowanie.
Z okazji 90. rocznicy śmierci patrona kaplicy, w październiku 2006 r. odbył się (z inicjatywy TKKF „Europejczyk”) bieg do grobu świętego Brata Alberta do Krakowa.
W grudniu 2006 r. obchodzono uroczystość 15-lecia poświęcenia Kaplicy. Msza św. celebrowana była przez ks. dziekana K. Kasprzaka oraz ks. J. Tosia. oraz byłych proboszczy parafii dębińskiej: ks. M. Mietlińskiego, ks. Z. Piotrowskiego.
W czerwcu 2007 r. sprowadzono relikwie św. Brata Alberta do Kaplicy w Chrzanie.

Masze św. w kaplicy w Chrzanie:
Niedziele i św.: godz. 10:00
Dni powszednie: poniedziałek, środa, piątek o godz. 18:00

Źródło: http://parafia.debnonw.pl/kaplica0.html

Kaplica pw. św. Brata Alberta w Chrzanie
Kaplica pw. św. Brata Alberta w Chrzaniestat4u
<!–
s4uext=s4upl();
document.write('stat4u‚)
//–>
stat4u

Reklamy